Przejdź do treści Wyszukiwarka

Polubownie u Rzecznika Finansowego

 • mediacja
 • polubowne

Bank złożył ci propozycję zawarcia ugody w sprawie kredytu hipotecznego? Chcesz negocjować jej warunki, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? A może ty chcesz zaproponować bankowi polubowne rozwiązanie sprawy? Polubowne postępowanie przy Rzeczniku Finansowym może być pomocnym rozwiązaniem w wypracowaniu satysfakcjonujących warunków ugody. Rzecznik Finansowy to podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów wpisany do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Osoby prowadzące postępowania polubowne przy Rzeczniku […]

Podsumowanie konferencji Rzecznika Finansowego dotyczącej ADR

 • DKN
 • konferencja
 • konferencja Rzecznika Finansowego
 • mediacja
 • polubowne

W dniu 28 listopada 2023 r. odbyła się konferencja Rzecznika Finansowego pt. Pozasądowe rozwiązywanie sporów na rynku finansowym – doświadczenia, perspektywy i wyzwania na przyszłość. Wydarzenie zostało przygotowane przez komitet organizacyjny złożony z pracowników Biura Rzecznika Finansowego z Departamentu Pozasądowego Rozwiązywania Sporów oraz Departamentu Edukacji i Komunikacji we współpracy z Przewodniczącą Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym – dr hab. Edytą Rutkowską–Tomaszewską, prof. UWr. Konferencję otworzyła Anna Gadomska (Dyrektor Departamentu […]

Rzecznik Finansowy zawarł ugodę z Santander Bank Polska

 • bank
 • kredyt
 • kredyt konsumencki
 • mediacja
 • ugoda

Rzecznik Finansowy zawarł ugodę z Santander Bank Polska S.A. w sprawie wszczętej przed Sądem Okręgowym w Warszawie, o sygn. akt I C 592/22, z powództwa Rzecznika Finansowego o zaniechanie przez Bank nieobniżania w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszt prowizji. Praktyka Banku, którą w niniejszej sprawie kwestionował Rzecznik Finansowy, polegała m.in. na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszt prowizji tym konsumentom, którzy dokonali […]

Zaproszenie na Konferencję: Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów na Rynku Finansowym

 • konferencja
 • konferencja Rzecznika Finansowego
 • mediacja
 • polubowne

Serdecznie zapraszamy do udziału on-line w Konferencji „Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów na Rynku Finansowym: Doświadczenia, Perspektywy i Wyzwania na Przyszłość”, organizowanej przez Rzecznika Finansowego, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku. W kontekście sporów dotyczących usług finansowych, które stanowią kategorię o najwyższym stopniu emocjonalnego zaangażowania oraz znacznego wpływu na sytuację prawną i ekonomiczną ich uczestników, istnieje pilna potrzeba zrozumienia sposobów ich rozwiązywania. Szczególnie istotne jest spojrzenie na ekonomiczną […]

Międzynarodowy Dzień Mediacji z Rzecznikiem Finansowym

 • mediacja
 • międzynarodowy_dzień_mediacji
 • polubowne

Serdecznie zapraszamy na osobiste lub telefoniczne konsultacje z ekspertami Rzecznika Finansowego w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji, który odbędzie się 19 października 2023 roku. Będzie to doskonała okazja dla wszystkich zainteresowanych polubownym rozwiązywaniem sporów z podmiotami rynku finansowego. Spotkania odbędą się w trzech lokalizacjach: – Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a, – Olsztyn, ul. Prosta 1/2 lok. 5, – Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 22 lok. 1. Czekamy na Ciebie […]