Przejdź do treści Wyszukiwarka

Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie przystąpienia do powództwa przeciwko Bankowi Millennium S.A.

  • bank
  • komunikatRF
  • kredyt
  • kredyty walutowe
  • postępowanie grupowe

Rzecznik Finansowy przystąpił do postępowania grupowego z powództwa klientów Banku Millennium S.A., którzy zawarli umowę kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim. Rzecznik Finansowy postanowił skorzystać z kompetencji przysługujących mu na mocy art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej i przystąpił do postępowania sądowego po stronie powodowej. Chodzi o postępowanie grupowe kilku tysięcy konsumentów, którzy zawarli z bankiem umowy […]