Przejdź do treści Wyszukiwarka

Jest ustawa o prawie do zadośćuczynienia!

 • stan wegetatywny

Sejm jednomyślnie przyjął ustawę, przedstawioną przez Prezydenta RP, wprowadzającą ważną zmianę do kodeksu cywilnego. Nowy przepis przyznaje prawo do zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny osób, które na skutek czynu niedozwolonego (np.  wypadku, błędu medycznego) znajdują się w stanie wegetatywnym. Rzecznik Finansowy od lat zabiegał o rozwiązanie tego ważnego społecznie zagadnienia. Sejm, na wniosek Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wprowadził do kodeksu cywilnego art. 4462. Przewiduje on, że: […]

Sąd Najwyższy o prawie do zadośćuczynienia

 • stan wegetatywny

Sąd Najwyższy nie rozstrzygnął dziś rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym uprawnień opiekunów osób, które na skutek np. wypadku komunikacyjnego, są w stanie wegetatywnym. Z apelem w tej sprawie oraz oficjalnym wnioskiem o uchwałę zwracał się Rzecznik Finansowy. Propozycja ustawowego uregulowania tej kwestii przygotowana przez Prezydenta RP znajduje się obecnie w Sejmie. Informacja na stronie Sądu Najwyższego (kliknij link) Skład połączonych Izb Sądu Najwyższego Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie podjął uchwały rozstrzygającej rozbieżności […]

Rzecznik Finansowy konsekwentnie wspiera ciężko poszkodowanych

 • stan wegetatywny

Rzecznik Finansowy przedstawił istotny pogląd w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym. Sprawa dotyczy wysokości renty socjalnej dla poszkodowanej w wypadku dziewczynki, która wymaga całodobowej opieki. Rozstrzygnięcie Sądu będzie miało znaczenie nie tylko w tym przypadku, ale też dla innych osób, które znajdą się w podobnej sytuacji. – Monitorujemy tą sprawę, nie tylko ze względu na sytuację w jakiej znajduje się poszkodowana i jej rodzina. Zdecydowałem o przedstawieniu istotnego poglądu w tej sprawie, gdyż rozstrzygnięcie Sąd […]

Rodziny poważnie poszkodowanych czekają na nowe regulacje

 • stan wegetatywny

Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy dodającej w kodeksie cywilnym przepis ważny dla bliskich osób, które są w stanie wegetatywnym np. na skutek wypadku komunikacyjnego czy błędu medycznego. Chodzi o przyznanie im prawa do zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w postaci zerwanej więzi rodzinnej w następstwie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała. To rozwiązanie jest  potrzebne ze względu na obecnie istniejącą rozbieżność w orzecznictwie na poziomie Sądu Najwyższego. Prezydent proponuje dodanie art. 446[2] w Kodeksie cywilnym. Przepis […]

Istotny pogląd Rzecznika Finansowego w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym

 • stan wegetatywny

Rzecznik Finansowy złożył istotny pogląd w sporze dotyczącym uprawnienia do zadośćuczynienia dla osoby najbliższej poszkodowanego, który doznał ciężkiego i nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu. Sprawa jest już na etapie postępowania kasacyjnego, w którym ubezpieczyciel walczy o potwierdzenie braku takiego uprawnienia. Rzecznik Finansowy jest przeciwnego zdania. – Konsekwentnie stoimy na stanowisku, że najbliższym osób ciężko i nieodwracalnie poszkodowanych np. w wypadku komunikacyjnym, należy się zadośćuczynienie. Mówimy przecież o sytuacjach w której poszkodowany żyje, ale nie ma z nim […]

Sąd Najwyższy zajmie się zadośćuczynieniami

 • sąd najwyższy
 • stan wegetatywny

Pierwsza prezes Sądu najwyższego podjęła decyzję ważną dla osób bliskich poszkodowanego, który został ciężko poszkodowany np. w wypadku komunikacyjnym czy na skutek błędu medycznego. Zdecydowała, że kwestię ich uprawnienia do zadośćuczynienia rozstrzygnie 25 marca 2021 r. skład połączonych Izb Sądu Najwyższego Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Dzięki temu uchwała uzyska moc zasady prawnej. – Cieszę się z takiej decyzji, bo w ten sposób sąd rozwieje wszelkie […]

Rzecznik Finansowy apeluje o szybkie usunięcie rozbieżności

 • rekompensata
 • stan wegetatywny

Bliscy osób poważnie poszkodowanych dodatkowo cierpią na skutek niepewności prawnej związanej z ich uprawnieniami do żądania zadośćuczynienia za krzywdę. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, po raz kolejny zajęła zupełnie przeciwstawne stanowisko do tego prezentowane przez Izbę Cywilną SN. Z opinii Rzecznika Finansowego i ugruntowanego orzecznictwa Izby Cywilnej wynika, że takie zadośćuczynienie przysługuje. Rzecznik Finansowy apeluje o jak najszybsze usunięcie rozbieżności. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych […]

Rzecznik Finansowy walczy o prawa rodzin osób najciężej poszkodowanych

 • stan wegetatywny
 • Uchwała Sądu Najwyższego

Rzecznik Finansowy złożył wniosek o uchwałę Sądu Najwyższego w związku z dostrzeżoną rozbieżnością w orzecznictwie. Dotyczy ona prawa do zadośćuczynienia dla bliskich osób żyjących, ale ciężko poszkodowanych np. w wypadkach komunikacyjnych czy na skutek błędu medycznego. Zdaniem Rzecznika takie prawo powinno im przysługiwać. Treść wniosku Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego Wystąpienie Rzecznika Finansowego to reakcja na uchwałę Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN z 22 października 2019 r. (sygn. akt I NSNZP 2/19). […]

Bliskim poszkodowanego będzie łatwiej o zadośćuczynienie

 • stan wegetatywny

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu – to sentencja uchwały Sądu Najwyższego wydanej na wniosek Rzecznika Finansowego (III CZP 36/17). Takie samo stanowisko Sąd przedstawił w dwóch pozostałych uchwałach dotyczących tego samego problemu (III CZP 69/17 i III CZP 60/17). – Cieszę się z trzech tożsamych uchwał Sądu Najwyższego. Oznacza to, że po raz […]

Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego w sprawie zadośćuczynień dla bliskich poszkodowanego

 • stan wegetatywny

Czy bliscy osób żyjących, ale ciężko poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych mogą żądać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku wypłaty zadośćuczynienia? Takie pytanie prawne skierował Rzecznik Finansowy do Sądu Najwyższego. Z jego analiz wynika, że sądy w podobnych sytuacjach mają zupełnie rozbieżne stanowiska. Pełna treść wniosku Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego – To już 20 wniosek o uchwałę Sądu Najwyższego, licząc od 2003 r. kiedy dostaliśmy takie uprawnienie. Korzystamy z niego tylko wtedy jeśli […]