Przejdź do treści Wyszukiwarka

Instytucjonalne formy zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu we Francji

Archiwalne
7 czerwiec 2024

Zjawisko nadmiernego zadłużenia osób fizycznych, pogłębione na skutek recesji gospodarczej i postępującej pauperyzacji społeczeństwa, dostrzeżono we Francji już pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Ustawodawca podjął szereg działań, wprowadzając do obowiązującego porządku prawnego Komisje ds. nadmiernego zadłużenia osób fizycznych (Les Commissions de surendettement des particuliers), procedury oraz środki które miały ograniczyć to zjawisko. Pełnią one istotną rolę na etapie „postępowania naprawczego” dla osób fizycznych jeszcze przed wszczęciem upadłości konsumenckiej. Podczas webinaru prof. Lesław Góral opowiedział o tym modelu i wyjaśnił, dlaczego mógłby on stać się inspiracją dla polskiego prawodawcy.

Polecane

05.05.2024
Konferencja „Walutowe” kredyty hipoteczne w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE”
05.05.2024
Rzecznik Finansowy – partnerem i uczestnikiem Kongresu Impact’24
05.05.2024
Druga edycja Akademii Rzecznika Finansowego