Przejdź do treści Wyszukiwarka

Druga edycja Akademii Rzecznika Finansowego

Już 1 lipca 2024 r. rozpocznie się druga edycja praktyk studenckich Akademii Rzecznika Finansowego. W programie, który będzie prowadzony w Biurze Rzecznika Finansowego w Warszawie w dwóch miesięcznych turach – przez cały lipiec oraz sierpień – wezmą udział studenci prawa i kierunków ekonomicznych z uczelni partnerskich z całej Polski. Do 17 maja trwa rekrutacja do programu. Akademia Rzecznika Finansowego jest projektem realizowanym we współpracy z Doradczym Komitetem Naukowym i branżowymi partnerami […]

Rzecznik Finansowy – partnerem i uczestnikiem Kongresu Impact’24

W dniach 15-16 maja odbędzie się w Poznaniu kongres gospodarczo-technologiczny Impact’24, w którym udział wezmą managerowie z największych globalnych firm, decydenci polityczni, przedstawiciele regulatorów, wybitni naukowcy oraz mówcy. Rzecznik Finansowy jest partnerem tegorocznego wydarzenia a eksperci Biura Rzecznika będą uczestniczyć w panelach dyskusyjnych dotyczących kluczowych współczesnych problemów, takich jak: bezpieczeństwo cyfrowe, human touch w erze AI, znaczenie i rola komunikacji oraz kształtowanie przestrzeni pracy promującej innowacje […]

Konferencja „Walutowe” kredyty hipoteczne w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE”

20 maja 2024 r. w Warszawie odbędzie się w formie stacjonarnej i online, zorganizowana przez Rzecznika Finansowego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Naczelną Radę Adwokacką konferencja poświęcona hipotecznym kredytom „walutowym” w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE. Podczas konferencji uczestnicy będą dyskutować o sytuacji prawnej stron sporów związanej z  kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do waluty obcej w świetle bieżącego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz rozstrzygnięć krajowych. Prelekcje […]