Przejdź do treści Wyszukiwarka

Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej za 2021r.

26 maj 2022
  • Interaktywny portal edukacyjny konsument.edu.pl i projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL – to inicjatywy wyróżnione przez Radę Edukacji Finansowej
  • Doceniono ich wpływ na rozwój kompetencji finansowych społeczeństwa
  • Obie uczą i pomagają zdobywać doświadczenie w świecie finansów
  • Rada przyznała wyróżnienia po raz drugi
Zdjęcie z wręczenia Wyróżnień Rady Edukacji Finansowej za 2021 r.

Konsument.edu.pl

Projekt został zrealizowany przez Fundację ProPublika. Jest to interaktywne narzędzie edukacyjne – symulator portalu społecznościowego, w ramach którego inicjowane są zdarzenia realnie spotykane w sieci, m.in. oszustwo zakupowe, wyłudzenie kodu BLIK, pułapka na subskrybenta, inwestycje alternatywne, piramida finansowa, fałszywa zbiórka charytatywna.

Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenta w internecie i ostrzeganie przed zakupowymi oraz inwestycyjnymi pułapkami w sieci.

Więcej informacji https://www.konsument.edu.pl/login

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL 

Drugą wyróżnioną inicjatywą jest projekt Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Projekt realizowany jest od 2013 roku jako strategiczne i długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce (zaangażowanych jest ponad 120 banków) na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów i cyberbezpieczeństwa. Pomaga w poszerzaniu wiedzy finansowej uczniów, jako niezbędny element funkcjonowania osób młodych w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy. Wprowadza w świat codziennych finansów, aby na starcie w dorosłość młodzi ludzie potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe i zabezpieczyć własne potrzeby na przyszłość.

Więcej informacji https://bakcyl.wib.org.pl/   

Rada Edukacji Finansowej

Składa się z przedstawicieli 10 instytucji – Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Rzecznika Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Fundusz Rozwoju i Giełdy Papierów Wartościowych. Rada została powołana na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku(Dz.U. 2018 poz. 2243).

Jedną z jej inicjatyw było utworzenie grupy roboczej ds. strategii edukacji finansowej, złożonej z przedstawicieli 9 instytucji reprezentowanych w Radzie. Grupa robocza realizuje projekt opracowania Krajowej Strategii Edukacji Finansowej. Dzięki uzyskanemu wsparciu z Instrumentu Wsparcia Technicznego Komisji Europejskiej dokument powstaje we współpracy z OECD – światowym liderem edukacji finansowej. W prace nad Strategią zaangażowane jest szerokie grono interesariuszy krajowych. Zakończenie projektu zaplanowano na marzec 2023 roku.

Więcej informacji na temat działalności Rady Edukacji Finansowej można uzyskać ze sprawozdań zamieszczonych na stronie Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl/fundusz-edukacji-finansowej/

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego