Przejdź do treści Wyszukiwarka

Jak inwestować na rynku złota i srebra

Archiwalne
13 czerwiec 2024

Zauważalny jest wzrost zainteresowania Polaków inwestycjami w metale szlachetne, szczególnie w formie fizycznej. W okresach destabilizacji na rynkach finansowych złoto często pełni rolę tzw. „bezpiecznej przystani”. Profesor Krzysztof Borowski omówił przyczyny tego zjawiska oraz odpowiedział na tytułowe pytanie.

Polecane

05.05.2024
Konferencja „Walutowe” kredyty hipoteczne w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE”
05.05.2024
Rzecznik Finansowy – partnerem i uczestnikiem Kongresu Impact’24
05.05.2024
Druga edycja Akademii Rzecznika Finansowego