Przejdź do treści Wyszukiwarka

Obowiązki dystrybutora ubezpieczeń względem klienta

Archiwalne
16 maj 2024

W trakcie webinarium, dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK, szczegółowo omówiła obowiązek przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań klienta przez dystrybutora ubezpieczeń. Przedstawiła także szczególne obowiązki informacyjne agenta, agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, brokera oraz pracownika zakładu ubezpieczeń względem klienta.

Pani Profesor skupiła się również na innych przedkontraktowych obowiązkach informacyjnych wspomnianych grup, a także omówiła odpowiedzialność cywilnoprawną i publicznoprawną dystrybutorów ubezpieczeń za niewykonanie tych obowiązków. Webinar dostarczył uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat obowiązków informacyjnych w branży ubezpieczeniowej oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania.

Polecane

05.05.2024
Konferencja „Walutowe” kredyty hipoteczne w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE”
05.05.2024
Rzecznik Finansowy – partnerem i uczestnikiem Kongresu Impact’24
05.05.2024
Druga edycja Akademii Rzecznika Finansowego