Przejdź do treści Wyszukiwarka

,,Rola pełnomocnika w postępowaniu polubownym prowadzonym przy Rzeczniku Finansowym”

Archiwalne
12 kwiecień 2023

Przedmiotem webinarium było omówienie roli pełnomocnika w postępowaniu pozasądowym, w szczególności zwrócenie uwagi na potrzebę aktywnego działania pełnomocnika Klienta jak i podmiotu rynku finansowego, mającą wpływ na możliwość wypracowania porozumienia/ugody zgodnie z wolą stron. Podczas webinarium podkreślono korzyści płynące z uczestnictwa pełnomocnika w postępowaniu pozasądowym, poprzez możliwość kształtowania elastycznych rozwiązań, bez konieczności rozstrzygania sporu w drodze postępowania sądowego oraz posiadające wpływ na kształtowanie treści zapisów ugody.

Temat przedstawia Aneta Panasz-Liżewska, główny specjalista, prowadząca pozasądowe postępowania w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego.

Polecane

05.05.2024
Konferencja „Walutowe” kredyty hipoteczne w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE”
05.05.2024
Rzecznik Finansowy – partnerem i uczestnikiem Kongresu Impact’24
05.05.2024
Druga edycja Akademii Rzecznika Finansowego