Wzory wniosków

Wzory wniosków i dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia postępowania interwencyjnego przez Rzecznika Finansowego:

Dla występujących o interwencję w sprawie ubezpieczeniowo-emerytalnej:

Wniosek możesz złożyć również poprzez platformę ePUAPlink (WAŻNE: przed wejściem w link upewnij się, że jesteś zalogowany na platformie ePUAP)

Skrytka: /RzecznikFinansowy/SkrytkaESP

Dla występujących o interwencję w sprawie bankowo-kapitałowej:

Wniosek możesz złożyć również poprzez platformę ePUAPlink (WAŻNE: przed wejściem w link upewnij się, że jesteś zalogowany na platformie ePUAP)

Skrytka: /RzecznikFinansowy/SkrytkaESP

Wzory wniosków i dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym:

Wniosek możesz złożyć również poprzez platformę ePUAPlink (WAŻNE: przed wejściem w link upewnij się, że jesteś zalogowany na platformie ePUAP)

Skrytka: /RzecznikFinansowy/SkrytkaESP

Wzory dokumentów potrzebnych do wydania istotnego poglądu Rzecznika Finansowego (tylko na etapie postępowania sądowego).

Wzory pełnomocnictw dla pełnomocników występujących z wnioskiem o istotny pogląd:

Wzór wniosku o skargę nadzwyczajną: