Rzecznik Finansowy i zastępcy

Powołany na stanowisko Rzecznika Finansowego z dniem 12 października 2019 r.

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dyrektor Instytutu Badań Prawnoporównawczych i Interdyscyplinarnych Zakładu Metodologii Prawoznawstwa i Badań Interdyscyplinarnych WPiA UŁ. Przewodniczący Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów w latach 2016-2020. W latach 2017-2021 Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. W latach 2016 – 2017 dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów, a następnie dyrektor Departamentu Prawa Międzynarodowego i Europejskiego w Prokuratorii Generalnej RP.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz Uniwersytetu w Cambridge, Wlk. Brytania (Trinity College 2002). Od początku pracy naukowej przedmiotem jego badań były regulacje rynku kapitałowego, w szczególności instrumentów pochodnych. Autor blisko 80 publikacji o zasięgu międzynarodowym z zakresu ekonomicznej analizy prawa oraz regulacji rynku kapitałowego. Od 2001 r. realizował badania we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Czechach, we Włoszech oraz na Węgrzech.

Andrzej Kiciński, zastępca Rzecznika Finansowego

Od marca 2020 r. jest zastępcą Rzecznika Finansowego, nadzorującym działania biura w odniesieniu do rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego oraz inicjatywy edukacyjne. Andrzej Kiciński, jest związany z branżą ubezpieczeniową od 1994 r. Specjalizował się w zagadnieniach związanych z tworzeniem i sprzedażą usług ubezpieczeniowych oraz kwestiach ochrony konsumentów na rynkach finansowych. Pracował w Grupie Generali, Grupie PZU czy BTUiR Heros Life. Następnie był dyrektorem Departamentu Ochrony Klientów w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. W Polskiej Izbie Ubezpieczeń, koordynował współpracę z instytucjami rynku ubezpieczeniowego i międzysektorową.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej, Studiów Podyplomowych na Akademii Finansów i Biznesu Vistula na kierunku Specjalista ds. Ubezpieczeń. Zajmuje się działalnością naukowo-badawczą w dziedzinie ekonomii i finansów.

Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego

Od 2016 r. Zastępca Rzecznika Finansowego nadzorujący Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów. Wcześniej przez 7 lat związany z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pełnił funkcje Naczelnika Wydziału Strategii i Analiz oraz Wydziału Polityki Konsumenckiej w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów w UOKiK. W 2011 r. był Attaché ds. Konsumenckich w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli, jednocześnie przewodniczył Grupie Roboczej ds. Informacji i Ochrony Konsumentów w Radzie UE. W ramach dotychczasowej kariery zawodowej m.in. brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących rozwiązań z zakresu ochrony konsumentów na rynku finansowym, jak również uczestniczył w negocjacjach mających  na celu przyjęcie dyrektywy dotyczącej alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich oraz rozporządzenia dotyczącego rozwiązywania sporów on-line, a także w pracach implementujących ww. Dyrektywę do krajowego porządku prawnego. Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.