Rzecznik Finansowy i zastępcy

Dr Bohdan Zbigniew Pretkiel

Dr Bohdan Pretkiel ukończył summa cum laude studia na Wydziale Prawa i Administracji (WPIA) Uniwersytetu Warszawskiego (UW). W 2018 r. uzyskał na tej uczelni stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem. Wykształcenie zdobywał również na Uniwersytecie Wileńskim. Od lutego 2020 r. adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW (Katedra Logiki i Argumentacji Prawniczej). Od 2012 r. na WPIA UW prowadzi zajęcia z logiki prawniczej. Autor referatów, artykułów naukowych oraz monografii.

Adwokat i prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Pracował m.in. w kancelariach prawniczych, gdzie zajmował się np. problemami z zakresu prawa finansowego. W grupie kapitałowej pełnił funkcję dyrektora generalnego. Od sierpnia 2018 r. do lutego 2021 r. członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Od kwietnia 2016 r. członek zespołu eksperckiego dotyczącego budowy instytucji dialogu obywatelskiego przy Pełnomocniku Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Od grudnia 2017 r. Prezes think-tanku Instytut im. Mikołaja Sienickiego.

Paweł Zagaj, Zastępca Rzecznika Finansowego

Od 2016 r. Zastępca Rzecznika Finansowego. Wcześniej przez 7 lat związany z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pełnił funkcje Naczelnika Wydziału Strategii i Analiz oraz Wydziału Polityki Konsumenckiej w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów w UOKiK. W 2011 r. był Attaché ds. Konsumenckich w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli, jednocześnie przewodniczył Grupie Roboczej ds. Informacji i Ochrony Konsumentów w Radzie UE. W ramach dotychczasowej kariery zawodowej m.in. brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących rozwiązań z zakresu ochrony konsumentów na rynku finansowym, jak również uczestniczył w negocjacjach mających  na celu przyjęcie dyrektywy dotyczącej alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich oraz rozporządzenia dotyczącego rozwiązywania sporów on-line, a także w pracach implementujących ww. Dyrektywę do krajowego porządku prawnego. Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ziemowit Bagłajewski, Zastępca Rzecznika Finansowego

Zastępca Rzecznika Finansowanego od grudnia 2021 roku, nadzorujący Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów oraz Wydział Administracyjno – Finansowy. Ziemowit Bagłajewski jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem. W latach 2015 – 2021  wykonywał zawód adwokata, od 2012 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Mecenas Bagłajewski posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności spraw związanych z ochroną interesów klientów podmiotów rynku finansowego.  Jest ekspertem w obszarze organizacji i funkcjonowania rynku finansowego oraz regulacji prawnych tworzących otoczenie tego rynku.