Konkursy i patronaty

VI edycja Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

Zasady udzielania patronatu honorowego oraz uczestnictwa w komitecie honorowym Rzecznika Finansowego

Wypełniony wniosek należy przesłać alternatywnie:

1) w formie elektronicznej, w formacie pdf, na adres: patronaty@rf.gov.pl

2) na adres:
Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47 A
00-695 Warszawa

3) złożyć w kancelarii Biura Rzecznika Finansowego.

Organizujesz konferencję i chciałbyś, żeby Rzecznik Finansowy objął to wydarzenie patronatem? Zapoznaj się z Regulaminem, a następnie wypełnij wniosek. Zachęcamy do kontaktu!