Struktura Biura Rzecznika Finansowego

dr Bohdan Pretkiel – Rzecznik Finansowy

Zastępca Rzecznika Finansowego:

Ziemowit Bagłajewski

Dyrektor generalny:

Aneta Weremko

Departament Analiz i Legislacji

 • Dyrektor – Michał Sas
 • Zastępca dyrektora – Tomasz Karaś
 • Zastępca dyrektora – Katarzyna Szwedo-Mackiewicz

Departament Edukacji i Komunikacji

 • Dyrektor – Krzysztof Rek
 • Zastępca dyrektora – Marek Jakubiec
 • Zastępca dyrektora, rzecznik prasowy – Maciej Sawa

Departament Organizacyjno-Finansowy

 • Zastępca dyrektora – Ludmiła Lipiec-Warzecha

Do zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Finansowego należy obsługa Biura w sprawach finansowych, księgowych, kadrowych, administracyjnych, techniczno-organizacyjnych, statystycznych i informatycznych.

Departament Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego

 • p.o. Dyrektora – Krzysztof Bobkiewicz
 • Zastępca dyrektora – Zdzisław Osada
 • Zastępca dyrektora – Dawid Rapkiewicz

Do zakresu działania Departamentu Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego należy ochrona klientów rynku bankowego i kapitałowego, tzn. instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, banków krajowych, banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, instytucji finansowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji pożyczkowych.

Departament Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego

 • Dyrektor – Olga Borkowska
 • Zastępca dyrektora – Aleksander Daszewski
 • Zastępca dyrektora – Eliza Gużewska

Do zakresu działania Departamentu Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego należy ochrona klientów rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego, tzn. krajowych zakładów ubezpieczeń, zagranicznych zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Departament Postępowań Sankcyjnych

 • Dyrektor – Sebastian Warchałowski

Departament Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

 • Dyrektor – Anna Gadomska
 • Zastępca dyrektora – Sylwia Nowaczyk

Do zakresu działania Departamentu Pozasądowego Rozwiązywania Sporów należy prowadzenie pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.

Szczegóły na specjalnej podstronie: polubowne.rf.gov.pl

Biuro do spraw Pełnomocników Terenowych

Biuro Prezydialne