Struktura Biura

dr hab. prof. UŁ Mariusz Jerzy Golecki, – Rzecznik Finansowy

Zastępcy Rzecznika Finansowego:

 • Andrzej Kiciński
 • Paweł Zagaj

Struktura urzędu

Wydział Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego (WUE)

 • Dyrektor – Anna Gadomska
 • Zastępca dyrektora – Aleksander Daszewski
 • Zastępca dyrektora – Eliza Gużewska

Do zakresu działania Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego należy ochrona klientów rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego, tzn. krajowych zakładów ubezpieczeń, zagranicznych zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wydział Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego (WBK)

 • Dyrektor – Jakub Szczerbowski
 • Zastępca dyrektora – Katarzyna Szwedo-Mackiewicz
 • Zastępca dyrektora – Zdzisław Osada

Do zakresu działania Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego należy ochrona klientów rynku bankowego i kapitałowego, tzn. instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, banków krajowych, banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, instytucji finansowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji pożyczkowych.

Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów (WRS)

 • Dyrektor – Rafał Iniewski

Do zakresu działania Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów należy prowadzenie pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.

Szczegóły na specjalnej podstronie: polubowne.rf.gov.pl

Wydział Administracyjno-Finansowy (WAF)

 • Dyrektor – Jacek Janowiak
 • Zastępca dyrektora – Ludmiła Lipiec-Warzecha
 • Zastępca dyrektora – Mirosław Kamiński

Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Finansowego należy obsługa Biura w sprawach finansowych, księgowych, kadrowych, administracyjnych, techniczno-organizacyjnych, statystycznych i informatycznych.

Wydział Studiów i Analiz (WSA)

 • Dyrektor – Mariola Lemonnier
 • Zastępca dyrektora – Tomasz Karaś

Wydział Audytu i Kontroli (WAK)

 • Dyrektor – Jarosław Tucholski

Wydział Edukacji i Komunikacji (WEK)

 • Dyrektor – Adam Rafalski