Struktura Biura

dr Bohdan Pretkiel – Rzecznik Finansowy

Zastępcy Rzecznika Finansowego:

Paweł Zagaj

Ziemowit Bagłajewski

Struktura urzędu

Wydział Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego (WUE)

 • Dyrektor – Olga Borkowska
 • Zastępca dyrektora – Aleksander Daszewski
 • Zastępca dyrektora – Eliza Gużewska

Do zakresu działania Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego należy ochrona klientów rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego, tzn. krajowych zakładów ubezpieczeń, zagranicznych zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wydział Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego (WBK)

 • Dyrektor – Joanna Łagowska
 • Zastępca dyrektora – Zdzisław Osada
 • Zastępca dyrektora – Krzysztof Bobkiewicz

Do zakresu działania Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego należy ochrona klientów rynku bankowego i kapitałowego, tzn. instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, banków krajowych, banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, instytucji finansowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji pożyczkowych.

Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów (WRS)

 • Dyrektor – Anna Gadomska
 • Zastępca Dyrektora – Sylwia Nowaczyk

Do zakresu działania Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów należy prowadzenie pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.

Szczegóły na specjalnej podstronie: polubowne.rf.gov.pl

Wydział Administracyjno-Finansowy (WAF)

 • Dyrektor – Aneta Weremko
 • Zastępca dyrektora – Ludmiła Lipiec-Warzecha
 • Zastępca dyrektora – Karol Marcin Hołówkowski

Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Finansowego należy obsługa Biura w sprawach finansowych, księgowych, kadrowych, administracyjnych, techniczno-organizacyjnych, statystycznych i informatycznych.

Wydział Studiów i Analiz (WSA)

 • Dyrektor – Michał Sas
 • Zastępca dyrektora – Tomasz Karaś

Wydział Audytu i Kontroli (WAK)

Wydział Edukacji i Komunikacji (WEK)

 • Dyrektor – Krzysztof Rek
 • Zastępca dyrektora – Marek Jakubiec
 • Zastępca dyrektora, rzecznik prasowy – Maciej Sawa