Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy przy Rzeczniku Finansowym tworzą ludzie nauki reprezentujący różne dziedziny wiedzy oraz różne ośrodki naukowe. Do zadań Komitetu należy w szczególności:

- diagnozowanie i określanie kluczowych problemów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego z perspektywy środowiska naukowego oraz proponowanie sposobów ich rozwiązania

- dokonywanie przeglądu rozwiązań międzynarodowych oraz prezentowanie analiz komparatystycznych w obszarze ochrony klientów podmiotów rynku finansowego.

- rekomendowanie badań naukowych użytecznych dla podejmowania dalszych działań na rzecz ochrony klientów podmiotów rynku finansowego

- proponowanie kierunków współpracy ze środowiskiem naukowym

- pomoc i wsparcie przy realizacji projektów edukacyjno-informacyjnych.

 

Skład Doradczego Komitetu Naukowego

Przewodniczący

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak - Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków; specjalizacja: finanse, ubezpieczenia

Wiceprzewodniczący

Dr hab. Anna Jurkowska Zeidler – Uniwersytet Gdański; specjalizacja: bankowość, rynek finansowy

Prof. dr hab. Jan Monkiewicz – Politechnika Warszawska; specjalizacja: ubezpieczenia i bankowość

Członkowie

Dr hab. Teresa Bednarczyk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; specjalizacja bankowość, ubezpieczenia

Prof. dr hab. Jan Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków; specjalizacja: rynek kapitałowy

Dr hab. Teresa Czerwińska - Uniwersytet Warszawski; specjalizacja: ubezpieczenia

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław; specjalizacja: rynek kapitałowy

Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz - Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa; specjalizacja: bankowość, rynki kapitałowe.

Dr hab. Jan Koleśnik - Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa; specjalizacja: bankowość

Dr hab. Jacek Lisowski - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań; specjalizacja: ubezpieczenia

Prof. dr hab Monika Marcinkowska – Uniwersytet Łódzki; specjalizacja: rachunkowość, bankowość

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań; specjalizacja: finanse, bankowość

Dr hab. Marcin Orlicki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań; specjalizacja: ubezpieczenia

Dr hab. Leszek Pawłowicz - Uniwersytet Gdański; specjalizacja: bankowość

Dr Andrzej Raczko -Narodowy Bank Polski; specjalizacja: bankowość

Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec - Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław; specjalizacja: ubezpieczenia

Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska - Uniwersytet Wrocławski; specjalizacja: bankowość i rynek finansowy

Prof. dr hab. Andrzej Sopoćko - Uniwersytet Warszawski; specjalizacja: rynki kapitałowe

Prof. dr hab. Wanda Sułkowska - Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków; specjalizacja: ubezpieczenia

Sekretarz

Dr Marian Małecki

 


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT