Gefion z zakazem zawierania nowych umów

Duński organ nadzoru finansowego zakazał spółce Gefion Insurance A/S zawierania nowych umów ubezpieczenia. To jednak istotne również dla posiadaczy polis wystawionych przez tego ubezpieczyciela w Polsce. Przykład klientów Gefiona pokazuje, jak potrzebne są szczególne rozwiązania związane z zawieraniem umów OC komunikacyjnego w czasie epidemii. Informacja Komisji Nadzoru Finansowego Informacja duńskiego nadzoru – Informacje z urzędów nadzoru … Dowiedz się więcej

Warunki „wakacji kredytowych” – zestawienie Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy publikuje zestawienia warunków „wakacji kredytowych” oferowanych przez banki. Poniższe zestawienie zostało zaktualizowane 7 maja po otrzymaniu informacji od niektórych banków. Zestawienie warunków „wakacji kredytowych” – W trakcie dyżurów telefonicznych czy w formie wiadomości e-mailowych dociera do nas wiele zapytań dotyczących warunków odroczenia spłat rat kredytów. Postanowiliśmy więc, niezwłocznie przystąpić do analizy oferowanych warunków … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy zbada warunki „wakacji kredytowych”

Rzecznik Finansowy zwrócił się do banków o przekazanie wszystkich wniosków, aneksów i procedur dotyczących odroczenia terminu spłaty kredytów i produktów z nimi związanych. Będzie badał warunki tzw. “wakacji kredytowych” proponowanych w związku z epidemią. – Chcemy sprawdzić na jakich warunkach banki proponują klientom możliwość odroczenia spłaty kredytu. To ważne, bo część klientów obawia się skorzystania z tej … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy apeluje o rozwiązania dla klientów ubezpieczycieli w związku z COVID-19

Rzecznik Finansowy wysłał pisma do Ministerstwa Finansów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń z propozycjami rozwiązań mającymi na celu wsparcie osób kupujących polisy. Najbardziej kompleksowe rozwiązanie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego. – W ubiegły piątek dyskutowaliśmy w trakcie spotkania u Prezydenta o możliwych działaniach banków związku z COVID-19 i w tym tygodniu są już … Dowiedz się więcej

Nowy zastępca Rzecznika Finansowego

Minister Finansów, Tadeusz Kościński, na wniosek Rzecznika Finansowego dr hab. Mariusza Jerzego Goleckiego, powołał Andrzeja Kicińskiego na stanowisko zastępcy Rzecznika Finansowego. Andrzej Kiciński będzie odpowiadał za działania biura w odniesieniu do rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego oraz inicjatywy edukacyjne. – Cieszę się, że Andrzej Kiciński wzmocni nasz zespół, gdyż wnosi bardzo różnorodne doświadczenia zawodowe. Wierzę, że będą one … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy wygrywa w sądzie z Idea Bankiem

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Idea Banku na decyzję Rzecznika Finansowego o nałożeniu 100 tys. zł kary. Była to sankcja za odmowę przekazania Rzecznikowi dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia postępowania interwencyjnego w sporach związanych ze „sprawą GetBack”.  – Cieszę się, że sąd potwierdził nasze stanowisko w sporze z Idea Bankiem. To jasna wskazówka dla innych podmiotów … Dowiedz się więcej

Krajowa Rada Notarialna i Rzecznik Finansowy – razem dla bezpieczeństwa finansów obywateli

Krajowa Rada Notarialna i Rzecznik Finansowy podpisali porozumienie o współpracy. Przewiduje ono realizację wspólnych inicjatyw edukacyjnych służących wzmacnianiu bezpieczeństwa obrotu prawnego i ochronie osób podejmujących poważne decyzje finansowe. Treść porozumienia Strony zobowiązały się do szeroko zakrojonej współpracy w zakresie inicjatyw edukacyjnych. Celem ma być popularyzowanie wiedzy o czynnościach notarialnych, które pozwalają obywatelom podejmować bezpieczne decyzje … Dowiedz się więcej

Pierwszy wyrok w „sprawie Getback”

Klientka Idea Banku ma odzyskać pieniądze zainwestowanie w obligacje Getback – uznał dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Co ważne, z pierwszych informacji wynika, że stanowisko sądu jest zbieżne z przedstawianym przez Rzecznika Finansowego w tzw. istotnych poglądach. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok w sprawie nabycia przez konsumenta obligacji spółki windykacyjnej GetBack S.A. za pośrednictwem … Dowiedz się więcej