Sąd Najwyższy uzasadnił odpowiedzialność rolników za psy gospodarskie

Sąd Najwyższy przedstawił uzasadnienie uchwały, w której orzekł, że ubezpieczyciele powinni pokrywać z OC rolnika szkody wyrządzone przez psa wykorzystywanego użytkowo w gospodarstwie rolnym. Podzielił w nim stanowisko prezentowane w tej sprawie przez Rzecznika Finansowego. Tezy przedstawione w uzasadnieniu ułatwią dochodzenie roszczeń poszkodowanym w takich wypadkach. Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu … Dowiedz się więcej