Porozumienie o współpracy w zakresie działalności badawczej i edukacyjnej między Rzecznikiem Finansowym a Uniwersytetem SWPS

W czwartek, 28 września 2023 r., Rzecznik Finansowy rozszerzył współpracę z Wydziałem Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Porozumienie, które zostało podpisane przez przedstawicieli obu instytucji, będzie dotyczyło w szczególności podejmowania wspólnych inicjatyw edukacyjnych oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa. W spotkaniu, podczas którego omawiano szczegóły współpracy, uczestniczyli przedstawiciele Departamentu … Dowiedz się więcej

Ubezpieczenia w czasie inflacji – analiza Rzecznika Finansowego

Każda osoba, decydująca się na zawarcie umowy ubezpieczenia oczekuje, że w razie wystąpienia zdarzenia losowego, objętego ubezpieczeniem otrzyma pomoc i określone w umowie świadczenie, pozwalające na pokrycie poniesionej przez nią szkody. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pomimo dołożenia należytej staranności np. przy ubezpieczeniu majątku, zajdą okoliczności, które w istotny sposób wpłyną na zawarte przez nas … Dowiedz się więcej

Komunikat Rzecznika Finansowego dotyczący wyroku TSUE z dnia 21 września 2023 r. w sprawie mBank C-139/22 – status konsumenta

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 21 września 2023 r., rozstrzygnął o możliwości uznania za konsumenta osoby, która w dacie zawierania umowy kredytowej posiadała wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania i finansów, a dodatkowo była zatrudniona w banku udzielającym kredytu. Wyrok ten ma istotne znaczenie dla wszystkich konsumentów-kredytobiorców, którzy pomimo posiadania fachowej wiedzy wynikającej z … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy składa skargę nadzwyczajną w sprawie pożyczki

Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel wniósł skargę nadzwyczajną od wyroku sądu apelacyjnego w sprawie pożyczki gotówkowej udzielonej przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Kujawiak”. W sprawie wydano nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, a następnie na skutek odwołania od wydanego nakazu, zarówno Sąd Okręgowy w Toruniu, jak i Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozpatrujący sprawę nie dostrzegły abuzywności postanowień umowy … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy żąda wyjaśnień od mBanku w sprawie błędnego zajęcia egzekucyjnego na kwotę 2 mln zł

Klient banku na profilu społecznościowym opisał nietypową sytuację związaną ze swoim rachunkiem. Po zalogowaniu się do bankowości internetowej mBanku zauważył na własnym rachunku zajęcie egzekucyjne na kwotę prawie 2 mln zł. W trakcie wyjaśniania sytuacji przez klienta okazało się, że organ egzekucyjny nie prowadzi postępowania egzekucyjnego wobec klienta. Bank odmówił jednak zwolnienia zajęcia rachunku bankowego i … Dowiedz się więcej