Rzecznik Finansowy składa dwie skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego w sprawach kredytów hipotecznych indeksowanych do franka szwajcarskiego

Do Biura Rzecznika Finansowego nadal trafiają sprawy, które pomimo iż są zakończone prawomocnym wyrokiem, budzą daleko idące wątpliwości co do prawidłowości ich rozstrzygnięcia. Klienci banków i innych instytucji finansowych nie mając pełnej świadomości swoich praw, a także z uwagi na ograniczone doświadczenie w relacjach prawnych z profesjonalnymi podmiotami, często zostają poszkodowani. W takich sytuacjach mogą liczyć … Dowiedz się więcej

Dlaczego warto ubezpieczyć nagrobek?

Odwiedzając cmentarze podczas dnia Wszystkich Świętych, niejednokrotnie dostrzegamy groby bliskich, które padły ofiarą zniszczeń i dewastacji, zarówno w wyniku działania czynników atmosferycznych, jak i aktów kradzieży czy wandalizmu. Montaż nagrobka to wydatek często sięgający kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, a jego zniszczenie może spowodować dodatkowe i nieprzewidziane obciążenia finansowe dla rodzin i bliskich osób zmarłych. … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy podejmuje działania wobec Banku PEKAO S.A. oraz PEKAO Banku Hipotecznego S.A.

W związku w wpływającymi do Rzecznika Finansowego licznymi wnioskami klientów Banku Pekao S.A. oraz Pekao Banku Hipotecznego S.A., które dotyczą nieprawidłowości w działaniu tych banków, Rzecznik Finansowy skierował pismo do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w którym Rzecznik informuje o dostrzeżonych możliwych nieprawidłowościach oraz zwraca się o zbadanie sprawy pod kątem potencjalnego stosowania praktyk naruszających … Dowiedz się więcej

Międzynarodowy Dzień Mediacji z Rzecznikiem Finansowym

Serdecznie zapraszamy na osobiste lub telefoniczne konsultacje z ekspertami Rzecznika Finansowego w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji, który odbędzie się 19 października 2023 roku. Będzie to doskonała okazja dla wszystkich zainteresowanych polubownym rozwiązywaniem sporów z podmiotami rynku finansowego. Spotkania odbędą się w trzech lokalizacjach: – Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a, – Olsztyn, ul. Prosta 1/2 lok. 5, – Lublin, … Dowiedz się więcej

Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie podjęcia działań wobec Tenczynek Dystrybucja S.A. („Bunt Finansowy”)

Na podstawie analizy działalności spółki Tenczynek Dystrybucja S.A., która to m.in. pozyskiwała finansowanie o charakterze społecznościowym, Rzecznik Finansowy wezwał spółkę do zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej oraz opublikowania oświadczenia na stronie internetowej https://buntfinansowy.pl, w którym określony zostanie zakres naruszeń. Rzecznik Finansowy, mając na celu ochronę interesu konsumentów oraz w związku pojawiającymi się sygnałami odnoszącymi się … Dowiedz się więcej

Skuteczna interwencja Rzecznika Finansowego doprowadziła do wypłaty należnego odszkodowania

Kolejna interwencja Rzecznika Finansowego zakończona z pozytywnym skutkiem – wypłatą świadczenia na rzecz Poszkodowanego – potwierdza zasadność argumentów przedstawianych przez Rzecznika Finansowego w jego postępowaniach interwencyjnych, umożliwiając rozwiązanie sporu bez konieczności kierowania sprawy na drogę powództwa sądowego. Rzecznik Finansowy otrzymał wniosek o podjęcie interwencji w związku z zastrzeżeniami Poszkodowanego dotyczącymi zaniżenia kwoty ustalonego odszkodowania. Z … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy składa kolejne skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego

Do Biura Rzecznika Finansowego trafiają sprawy, które, pomimo iż są zakończone prawomocnym wyrokiem, budzą daleko idące wątpliwości co do prawidłowości ich rozstrzygnięcia. W środę 11 października br. Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel po raz kolejny skorzystał ze swojego szczególnego uprawnienia i wniósł skargi nadzwyczajne w dwóch sprawach, w których w jego ocenie doszło do rażącego naruszenia praw … Dowiedz się więcej

Poradnik Rzecznika Finansowego o obligacjach korporacyjnych

W Polsce inwestowanie w obligacje korporacyjne zyskuje coraz większą popularność. Jednak przy podejmowaniu decyzji dotyczących tego rodzaju inwestycji, niezbędna  jest odpowiednia wiedza, która pozwala minimalizować potencjalne ryzyka. W odpowiedzi na rosnącą liczbę wniosków o interwencję oraz zapytań mailowych dotyczących obligacji korporacyjnych, Rzecznik Finansowy przygotował poradnik: Inwestycje w obligacje nie zawsze bezpieczne. Naszą nową publikację polecamy … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy składa skargi nadzwyczajne w sprawie umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel wniósł dwie skargi nadzwyczajne od wyroków Sądu Okręgowego w Warszawie, w sprawie żądania zwrotu pobranych przez Ubezpieczycieli tzw. opłat likwidacyjnych  tj. opłat pobieranych przez towarzystwo ubezpieczeń za wcześniejsze rozwiązanie umowy występujących w umowach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym pod różnymi nazwami np.  świadczeniem wykupu, opłaty dystrybucyjnej). W przedmiotowych sprawach wydano wyroki … Dowiedz się więcej

Otwarcie pierwszego Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Finansowego w Olsztynie

Już w najbliższy wtorek, 3 października o godz. 10, odbędzie się otwarcie Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Finansowego w Olsztynie. W otwarciu uczestniczyć będą Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel, zastępca Rzecznika Finansowego Ziemowit Bagłajewski, dyrektor generalny Biura Rzecznika Finansowego Aneta Weremko, a w ramach wydarzenia odbędą się także wystąpienia poświęcone roli i znaczeniu Rzecznika Finansowego w systemie ochrony … Dowiedz się więcej