Rzecznik Finansowy chroni klientkę banku przed licytacją nieruchomości i utratą dachu nad głową

Sąd Najwyższy uwzględnił kolejną skargę nadzwyczajną złożoną w maju 2022 r. przez Rzecznika Finansowego na rzecz klientki banku. Sąd uchylił w całości prawomocny wyrok, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Wcześniej, sąd uwzględnił wniosek Rzecznika zawarty w skardze i wstrzymał wykonanie zaskarżonego wyroku, dzięki czemu nie doszło do licytacji nieruchomości klientki i utraty przysłowiowego dachu nad głową. … Dowiedz się więcej

Spotkanie Rzecznika Finansowego z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw osób ze szczególnymi potrzebami

20 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Rzecznika Finansowego z przedstawicielami 10 organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw osób ze szczególnymi potrzebami (Fundacja Integracja, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych, Fundacja Avalon, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Fundacja Synapsis, Fundacja Echo, Blind and Proud, Kultura bez barier). Celem spotkania … Dowiedz się więcej

Kolejny sukces Rzecznika Finansowego w sporze klienta-seniora z bankiem

Sąd Rejonowy w Lublińcu doręczył Rzecznikowi Finansowemu odpis wyroku wraz z uzasadnieniem w sprawie, do której Rzecznik Finansowy przystąpił we wrześniu 2023 r. Sąd oddalił powództwo, w którym ING Bank Śląski S.A., dochodził roszczenia od swojego klienta, będącego seniorem z umowy pożyczki, która została zawarta w wyniku działań przestępczych osób trzecich (tzw. kredyt na klik). Kredyt na klik W … Dowiedz się więcej

Spotkanie organizacji pozarządowych z Rzecznikiem Finansowym

1 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Rzecznika Finansowego z przedstawicielami siedmiu organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną oraz edukacją konsumentów i klientów podmiotów rynku finansowego: Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Pretkiel, otwierając spotkanie podkreślił fundamentalną rolę, jaką pełni ombudsman w ochronie praw osób pokrzywdzonych i duże znaczenie dialogu z organizacjami, które działają w celu ochrony konsumentów. Rzecznik … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy składa powództwo w postępowaniu grupowym przeciwko Noble Securities S.A.

Rzecznik Finansowy na bazie wniosków i sygnałów zgłaszanych przez klientów Getin Noble Bank S.A., dotyczących sprzedaży obligacji tego banku złożył powództwo w postępowaniu grupowym przeciwko Noble Securities S.A. Firmą inwestycyjną zlecającą zbywanie obligacji był Noble Securities S.A., tj. dom maklerski wchodzący w skład grupy kapitałowej Getin Noble Bank S.A. Natomiast sprzedaż obligacji odbywała się za pośrednictwem … Dowiedz się więcej