VII edycja Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac w ramach VII edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. Jest to kolejna edycja Konkursu, w ramach którego co roku nagradzamy najlepsze prace naukowe poświęcone problematyce badawczej nawiązującej do obszaru działania Biura Rzecznika … Dowiedz się więcej

Udział Rzecznika Finansowego w seminarium „Problemy etyczne i prawne praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji” na Uniwersytecie Gdańskim

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Rzecznik Finansowy – dr Bohdan Pretkiel oraz dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji – Michał Sas, wzięli udział w seminarium „Problemy etyczne i prawne praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji”, zorganizowanym przez Uniwersytet Gdański. Celem wydarzenia było przedyskutowanie istotnych z perspektywy społecznej zagadnień, jakie wiążą się z dynamicznym rozwojem algorytmów AI oraz … Dowiedz się więcej

NIK pozytywnie ocenia działalność edukacyjną i informacyjną Rzecznika Finansowego

Najwyższa Izba Kontroli prowadziła kontrolę dotyczącą finansowania i realizacji zadań związanych z edukacją klientów podmiotów rynku finansowego. Zdaniem NIK Rzecznik zapewnił możliwość realizacji zadań ustawowych w latach 2022-2023. Biuro Rzecznika Finansowego identyfikowało istotne ryzyka na rynku finansowym, podejmując w tych obszarach działania edukacyjne i informacyjne kierowane do klientów podmiotów rynku finansowego, między innymi poprzez cyklicznie organizowane … Dowiedz się więcej

Działalność edukacyjna Pełnomocników Terenowych Rzecznika Finansowego w Lublinie i Olsztynie w marcu 2024 roku

Pełnomocnicy Terenowi Rzecznika Finansowego regularnie włączają się w działania prowadzone w celu zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa. W marcu obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta, a rok 2024 został ustanowiony przez Senat Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Działania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Finansowego w Olsztynie zorganizował spotkanie otwarte dla mieszkańców Olsztyna i regionu pt. „Świadomy konsument, to bezpieczny … Dowiedz się więcej

Obsługa zajęć egzekucyjnych w pytaniach i odpowiedziach – publikacja Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy przygotował poradnik dotyczący procedury zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych. W opublikowanym materialne znajdują się szczegółowe odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące blokady środków, praw i obowiązków dłużników oraz procedur odwoławczych. Zebrane informacje pozwolą świadomie i skutecznie zarządzać sytuacją związaną z zajęciem wierzytelności. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie oświadczenia pana Janusza Palikota

W związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej (mediach społecznościowych) oświadczenia pana Janusza Palikota o skierowaniu pozwu przeciwko Rzecznikowi Finansowemu w sprawie „przeprosin oraz wycofania bezpodstawnie i bezprawnie nałożonych kar na spółkę Tenczynek Dystrybucja”, Rzecznik informuje, iż do tej pory nie otrzymał odpisu wskazanego pozwu. Niemniej jednak, z uwagi na wagę zwartych w oświadczeniu pana … Dowiedz się więcej

Spotkania edukacyjne Rzecznika Finansowego na Dolnym Śląsku

W dniach 25-27 marca 2024 r. odbyły się kolejne akcje edukacyjne w ramach cyklu Dni Rzecznika Finansowego, tym razem organizowane we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu – Filią w Jeleniej Górze. Spotkania obejmowały warsztaty dla seniorów, studentów i uczniów szkół średnich, a z ramienia Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym koordynował je dr hab. Robert Kurek, … Dowiedz się więcej

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Finansowego za 2023 r.

Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce sprawozdanie z działalności Rzecznika Finansowego za 2023 rok. Prezentujemy nie tylko faktograficzne wydarzenia, ale także główne trendy w zakresie reklamacji składanych przez klientów podmiotów rynku finansowego oraz obszary, w których konsumenci potrzebowali szczególnej pomocy i wsparcia. Misją Rzecznika Finansowego jest podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. … Dowiedz się więcej