Wniosek Rzecznika Finansowego o uchwałę Sądu Najwyższego

Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel w dniu 30 sierpnia 2022 r. wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności w wykładni przepisów prawa w zakresie dopuszczalności stosowania w ustalaniu odszkodowania z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych rabatów i upustów stosowanych w sieciach partnerskich zakładów ubezpieczeń. Podniesiona we … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy dla poszkodowanych. Odszkodowania po powodziach i podtopieniach

Rzecznik Finansowy przygotował publikację dotyczącą kwestii odszkodowań po powodziach i podtopieniach. W wyniku coraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych a wraz z nimi szkód i strat wywołanych gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi (m.in. ulewne deszcze, które powodują lokalne powodzie i podtopienia) coraz więcej poszkodowanych poszukuje informacji i porad w zakresie przysługującym im praw oraz pomocy w rozwiązaniu problemów … Dowiedz się więcej

Ważne! Chwilowa awaria telefonów

Szanowni Państwo, informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych w dniu 24.08.2022 doszło do awarii łącza telefonicznego. Mogą występować chwilowe problemy techniczne z połączeniem z ekspertami dyżurującymi w ramach infolinii poradniczej. Prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem porady@rf.gov.pl. Trwają intensywne prace nad usunięciem awarii.

Wakacje kredytowe. Rzecznik Finansowy zwrócił się do trzech banków o pilną odpowiedź w zakresie przekazanej listy zastrzeżeń

Ze względu na wejście w dniu 29 lipca br. w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2022 r. poz. 1488, zwaną dalej: ustawą), Rzecznik Finansowy w ramach monitoringu sposobu realizacji ustawy przez kredytodawców dokonał analizy dotychczas uzyskanych od klientów informacji. Z … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy przekazał informacje do UOKiK o możliwych nieprawidłowościach związanych z wakacjami kredytowymi

Od dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2022 r. poz. 1488, zwaną dalej: ustawą) wprowadzającej tzw. „wakacje kredytowe”, Rzecznik Finansowy w ramach monitoringu sposobu realizacji tej ustawy przez kredytodawców analizuje informacje uzyskane od klientów banków dotyczące możliwych trudności związanych z uzyskaniem zawieszenia … Dowiedz się więcej

Aktualizacja dotycząca informacji związanej z przygotowanym wzorem wniosku o wakacje kredytowe

Aktualizując poprzedni komunikat dotyczący wzoru wniosku o udzielenie odroczenia spłaty rat kredytu hipotecznego, potocznie nazywanych wakacjami kredytowym, Rzecznik finansowy przypomina,  że zgodnie z art. 73. 5. ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488 dalej: ustawa o wakacjach kredytowych),  wniosek może zostać złożony … Dowiedz się więcej

Wakacje kredytowe. Wzór wniosku przygotowany przez Rzecznika Finansowego

W związku z odnotowaniem wielu nieprawidłowości przy składaniu wniosków o udzielenie odroczenia spłaty rat kredytu hipotecznego, potocznie nazywanych wakacjami kredytowymi, Rzecznik Finansowy informuje, że zgodnie z art. 73. 5. ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488 dalej: ustawa o wakacjach kredytowych), wniosek … Dowiedz się więcej

Komunikat Rzecznika Finansowego w przedmiocie ogłoszenia upadłości Idea Bank S.A.

Rzecznik Finansowy informuje Klientów Idea Bank S.A. posiadających wierzytelności względem Idea Bank S.A., iż postanowieniem z dnia 26 lipca 2022 r., wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika – Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GU/109/2022 (dalej: postanowienie), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy postanowił ogłosić upadłość dłużnika … Dowiedz się więcej

Wakacje kredytowe. Rzecznik Finansowy przekazuje informację do UOKiK o możliwych nieprawidłowościach

Rzecznik Finansowy realizując zobowiązanie do monitorowania działań Banków w związku z wejściem w życie ustawy wprowadzającej „wakacje kredytowe” wnikliwie analizuje informacje uzyskane od klientów dotyczące możliwych trudności z uzyskaniem zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego. Biuro Rzecznika Finansowego od dnia 28.07.2022 zarejestrowało blisko 600 spraw zgłoszonych przez klientów, w których wskazywano m.in. na potencjalne działania Banków, które można … Dowiedz się więcej

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Poradnik dla klientów podmiotów rynku finansowego

Wzrost oprocentowania kredytów, a co za tym idzie wzrost wysokości miesięcznych rat kredytowych spędza sen z oczu wielu kredytobiorcom. Nie wszyscy chcą albo mogą skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych. Alternatywą może być Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Skorzystać mogą z niego nie tylko kredytobiorcy „złotowi”, ale również tacy, którzy zaciągnęli kredyt w walucie obcej. Pomoc może zostać … Dowiedz się więcej